artykuł nr 1

Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb

obrazek
artykuł nr 2

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb

obrazek
artykuł nr 3

Zagospodarowanie centrum Kodręba

obrazek
artykuł nr 4

Dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowę ujęcia wody w miejscowości Dmenin

obrazek