artykuł nr 1

Gmina Kodrąb - Raport za 2020 r.

artykuł nr 2

2021 r. GBP w Kodrębie

artykuł nr 3

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wrzesień 2021 - marzec 2022