artykuł nr 11

INFORMACJE o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu

artykuł nr 12

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

artykuł nr 13

Informacja Wójta Gminy Kodrąb

artykuł nr 14

Informacja

artykuł nr 15

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r.