artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie za 2022 rok

Załączniki:
Marlena KucharskaMB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie za 2021 rok

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie za 2020 rok

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie