artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie za 2020 rok

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie