artykuł nr 11

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.