artykuł nr 11

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszczańskim

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

w Powiecie Radomszczańskim:

Od 1 stycznia 2016r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wynika to  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r.

Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej.

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, a szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych
ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:

-   młodzież do 26. roku życia,

-   osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

-   osoby, które ukończyły 65. lat,

-   osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

-   kombatanci,

-   weterani,

-   zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

-   kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

-   udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

-   przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;

-   pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);

-   sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

-   prawa pracy,

-   przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-   prawa cywilnego,

-   spraw karnych,

-   spraw administracyjnych,

-   ubezpieczenia społecznego,

-   spraw rodzinnych,

-   prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2018 roku.

Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji:

· w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 – czynny:

-   poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,

-   wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,

-   środa w godzinach: 8:00 - 12:00,

-   czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,

-   piątek w godzinach: 8:00 - 12:00. 

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji:

· w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,

97-500 Radomsko ul. Piastowska 21 – czynny:

-   poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,

-   wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,

-   środa w godzinach: 15:00 - 19:00,

-   czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,

-   piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.  

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,

97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1 – czynny:

-   poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

-   wtorek: godz. 8:00 - 12:00,

-   środa: godz. 8:00 - 10:00.

·   w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach,

97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1 – czynny:

-   środa: godz. 11:00 - 13:00,

-   czwartek: godz. 8:00 - 12:00,

-   piątek: godz. 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

·   w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku,

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 – czynny:

- poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

- wtorek: godz. 8:00 - 12:00,

- środa: godz. 8:00 - 10:00.

·   w budynku Urzędu Gminy Ładzice,

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36 – czynny:

-   środa: godz. 11:00 - 13:00,

-   czwartek: godz. 8:00 - 12:00,

-   piątek: godz. 8:00 - 12:00. 

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:

·   w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,

97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15 – czynny:

-   poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,

-   wtorek: godz. 8:00 - 12:00,

-   środa: godz. 8:00 - 10:00. 

·   w budynku Urzędu Gminy Gidle,

97-540 Gidle, ul. Pławińska 22 – czynny:

-   środa: godz. 11:00 - 13:00,

-   czwartek: godz. 8:00 - 12:00,

-   piątek: godz. 8:00 - 12:00. 

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

artykuł nr 12

Informacja

Od 1 stycznia 2016r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Wynika to  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej. Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, a szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Więcej informacji na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 – czynny:

 • poniedziałek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • wtorek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • środa w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • czwartek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • piątek w godzinach: 8:00 – 12:00.

Punkt obsługiwany przez adwokata.

2. Budynek Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Piastowska 21 – czynny:

 • poniedziałek w godzinach: 15:00 – 19:00,
 • wtorek w godzinach: 15:00 – 19:00,
 • środa w godzinach: 15:00 – 19:00,
 • czwartek w godzinach: 15:00 – 19:00,
 • piątek w godzinach: 15:00 – 19:00.

  Punkt obsługiwany przez radców prawnych.

3. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kobielach Małych, 97-524 Kobiele Wielkie,Kobiele Małe 20A – czynny:

 • poniedziałek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • wtorek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • środa w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • czwartek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • piątek w godzinach: 8:00 – 12:00.

  Punkt obsługiwany przez:

 • radcę prawnego w dniach: poniedziałek i czwartek w godzinach 8:00 – 12:00
  i środa w godzinach: 8:00 – 10:00,
 • adwokata w dniach: wtorek i piątek w godzinach: 8:00 – 12:00 i środa
  w godzinach: 10:00 – 12:00.

   

4. Budynek Urzędu Miasta i Gminy Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 – czynny:

 • poniedziałek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • wtorek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • środa w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • czwartek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • piątek w godzinach: 8:00 – 12:00.

  Punkt obsługiwany przez adwokata.

 

5. Budynek Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz przy ul. Rynek 15 – czynny:

 • poniedziałek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • wtorek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • środa w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • czwartek w godzinach: 8:00 – 12:00,
 • piątek w godzinach: 8:00 – 12:00.

  Punkt obsługiwany przez radców prawnych.