artykuł nr 1

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
dotyczący funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Od dnia 7 czerwca 2021 roku przywracam bezpośrednią obsługę klientów, zainteresowanych uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w punktach prowadzonych na terenie Powiatu Radomszczańskiego, z zastosowaniem obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych.
W jednym pomieszczeniu, w tym samym czasie, na jednym stanowisku może przebywać wyłącznie jeden klient (z wyjątkami wynikającymi z przepisów).
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44/ 685-89-25
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Załączniki:
komunikat139 KB
artykuł nr 2

Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

obrazek
artykuł nr 3

Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

obrazek
artykuł nr 4

Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

obrazek
artykuł nr 5

Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

obrazek