artykuł nr 1

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Kodrąbna lata 2015-2023

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVII/115/16 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 kwietnia 2016 r.

artykuł nr 3

Strategia Rozwoju Gmina Kodrąb na lata 2015-2023