artykuł nr 1

Zarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 października 2014 roku