artykuł nr 1

Informacja

Urząd Gminy Kodrąb informuje o możliwości udostępnienia do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, ul. 22 Lipca 7,  pok. nr 12 - informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym w alfabecie Braille'a .

artykuł nr 2

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Poniższy załącznik zawiera:

 

- informację o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.,

- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,

- zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.

 

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 11 sierpnia 2015

artykuł nr 4

Informacja

 

WÓJT GMINY KODRĄB
INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIA  KANDYDATÓW  
DO OBWODOWYCH KOMISJI  
DO SPRAW REFERENDUM  PRZYJMOWANE SĄ DO 7 SIERPNIA 2015 R.
DO GODZ. 15:30 W POKOJU NR 14

 
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum posiadają podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych,
tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej.

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 lipca 2015 r.