artykuł nr 6

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego, o możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz o możliwości dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

Informacje o  możliwości głosowania korespondencyjnego, o możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz o możliwości dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania można otrzymać pod następującymi adresami:

    Głosowanie korespondencyjne za granicą   http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/23
    Głosowanie przez pełnomocnika   http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/25
    Zaświadczenie o prawie do głosowania   http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/37

 

 

artykuł nr 7

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Załączniki:
Załącznik88 KB
artykuł nr 8

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Załączniki:
Załącznik196 KB
artykuł nr 9

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Sprawy związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa załatwiane są w Urzędzie Gminy w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7, w godzinach pracy urzędu.

artykuł nr 10

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych