artykuł nr 1

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi

artykuł nr 2

Protokoły z wyborów

artykuł nr 3

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW ORAZ O MIEJSCU I CZASIE JEGO UDOSTĘPNIENIA

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie z dnia 23 października 2014 r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 15/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie z dnia 21 października 2014 r.