artykuł nr 1

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

artykuł nr 2

Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury prowadzi Pani Lidia Sznelińska, nr kontaktowy 44 6819325.
 
Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189)
 
Sposób udostępniania danych następuje poprzez wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy
w Kodrębie w godzinach urzędowania tj. 7.30–15.30.

 

 

Załączniki:
Rejestr instytucji kultury342 KB