artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia
21 października 2020 r.
osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 24

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 28 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 24.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 19   listopada 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 24 .

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. Nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 listopada 2017 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 24.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. Nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 7 listopada 2016 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 24.