artykuł nr 1

Skład Komisji

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Niepodległości 7
97-512 Kodrąb
telefon: 44 681 93 25 w.43

SKŁAD Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Renata Kowalska – przewodnicząca/ koordynator 
2. Jolanta Świerczyńska
członek
3. Irena Bareła – członek
4. Magdalena Wilczyńska - członek
 

 

Dostępne kategorie:
Skład Komisji
Programy