artykuł nr 1

Linki

Informacje o Europejskim Funduszu Społecznym oraz Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki:

www.efs.gov.pl

http://efs.wup.lodz.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl