artykuł nr 1

Informacja !!!

Strona projektu przeniesiona na: www.kodrab.akcessnet.net/index.php

 

artykuł nr 2

Informacja o projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż od dnia 01.02.2009r przystąpił do realizacji projektu systemowego pod nazwą ,,Głowa do góry'', który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ( więcej w załączniku nr. 1)
Dostępne kategorie:
Kontakt