artykuł nr 1

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Poniższy załącznik zawiera obwieszczenie Marszałaka Województwa Łódzkiego z 18 września 2006 roku.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego z 14 września

Poniższy załącznik zawiera obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego.