artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe dyrektor PSP w Rzejowicach koniec i początek kadencji

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za rok 2022 dyr. PSP w Rzejowicach

Załączniki:
Barbara GawrychMB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 dyr. PSP w Rzejowicach

Załączniki:
Barbara Gawrych751 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za rok 2020 dyr. PSP w Rzejowicach

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za rok 2019 dyr. PSP w Rzejowicach