artykuł nr 1

Rejestry GOPS

 

Prowadzone rejestry w Ośrodku  1. Rejestr poczty przychodzącej oraz wychodzącej,

  2. Rejestr przyznanych świadczeń w formie zasiłków stałych,

  3. Rejestr przyznanych zasiłków okresowych,

  4. Rejestr przyznanej pomocy w formie usług opiekuńczych,

  5. Rejestr przyznanych świadczeń w formie zasiłku celowego i pomocy w naturze,

  6. Rejestr przyznanych świadczeń w formie posiłków dla dzieci w szkole.