artykuł nr 1

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie

ul. Niepodległości 7
97 – 512 Kodrąb
Tel. 44 681 93 25 w. 43
Tel./fax 44 681 93 25 w. 46


GOPS w Kodrębie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Kierownik GOPS:

1.  Kierownik – mgr Renata Kowalska
tel:  44 681 93 25 w. 50

Zatrudnieni pracownicy socjalni w GOPS Kodrąb:

1.  mgr Renata Czajczyk
2.  mgr Małgorzata Kempa
3.  mgr Edyta Drzewowska
4.  mgr Renata Kowalska
  tel:  44 681 93 25 w. 43

Dział świadczeń rodzinnych:

1.  mgr Agnieszka Wróblewska
  tel: 44 681 93 25 w. 43

Dział księgowości:

1.  Małgorzata Gawłowska
  tel: 44 681 93 25 w. 45