artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 11.04.2024 r.

Nr GPI.6733.4.2024                                                                

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.4.2024 z dnia 11.04.    2024 r., w związku planowanym zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie  (na całej długości zbiornika od działki ewid. nr 485 do działki nr 516/2), przewidzianym do realizacji w całości lub części działek nr ewid.: 507/1, 450, 459, 460, 455, 485/1, 486, 458, 423/5, 423/8, 423/9, 451/1, 451/2, 452/1, 454/1, 456/1, 453, 454/1, 454/2, 455, 542/2, 956/1, 459, 915/1, 915/2, 485/1, 494/2, 491/2, 492/2, 496/1, 493/2, 497/2, 397/3, 499/2, 501/2, 503/1, 494/2, 495/2, 491/1, 508, 510, 512, 514, 518, 520/1, 519/1, 517/1, 517/2, 515/1, 516/1, 516/2, 515/2, 513/2, 513/1, 511/1, 509/1 (obręb 0008 Kodrąb).

       W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

                                                                          Z up. W Ó J T A

                                                                            mgr Lidia Sznelińska

                                                                                               SEKRETARZ GMIN

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 28.03.2024 r.

 

 

Nr GPI.6733.3.2024  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.3.2024 z dnia 28.03.2024 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej w Kodrębie na działkach ewidencyjnych nr 1015 i 1017 (obręb 0008 Kodrąb).

   W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

Z up. W Ó J T A

mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 22.03.2024 r.

Nr GPI.6733.2.Z.2024  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.2.Z.2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie  (na całej długości zbiornika od działki ewid. 485 do działki nr 516/2), przewidzianego do realizacji w całości lub części działek Nr ewid.: 507/1, 450, 459, 460, 455, 485/1, 486, 458, 423/5, 423/8, 423/9, 451/1, 451/2, 452/1, 454/1, 456/1, 453, 454/1, 454/2, 455, 542/2, 956/1, 459, 915/1, 915/2, 485/1, 494/2, 491/2, 492/2, 496/1, 493/2, 497/2, 397/3, 499/2, 501/2, 503/1, 494/2, 495/2, 491/1, 508, 510, 512, 514, 518, 520/1, 519/1, 517/1, 517/2, 515/1, 516/1, 516/2, 515/2, 513/2, 513/1, 511/1, 509/1 (obręb 0008 Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

  Z up. W Ó J T A

mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 07.03.2024 r.

Nr GPI.6733.3.Z.2024  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.3.Z.2024 z dnia 07.03.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej  w ulicy Spokojnej w Kodrębie na działkach ewidencyjnych nr 1015 i 1017  (obręb 0008 Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój  24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

  Z up. W Ó J T A

  mgr Lidia Sznelińska

   SEKRETARZ GMINY

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 23.02.2024 r.

 

Nr GPI.6733.2.2024

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.2.2024 z dnia 23.02.   2024 r., w związku planowaną przebudową ulicy Krótkiej w Kodrębie, obejmującą jezdnię asfaltową z miejscami parkingowymi na działkach położonych w Kodrębie, oznaczonych numerem ewid. 944/2 i 945/2 – część działki  (obręb 0008 Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

   

   Z up. W Ó J T A

  mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a