artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 07 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 7 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, prowadzonej przez Gminę Kodrąb

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 47/2024 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb - Rządowy Fundusz Polski Ład