artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu użytkowego i przyjęcia regulaminu przetargu

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb - Rządowy Fundusz Polski Ład

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2024 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie na rok 2024