artykuł nr 1

UCHWAŁA NR I/8/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR I/7/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR I/6/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR I/5/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR I/4/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb