artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LXII/409/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kodrąb na 2024 r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR LXII/408/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2024 r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR LXII/407/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2024 r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR LXII/406/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2024 r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR LXII/405/24 RADY GMINY KODRĄB z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2024 r.