artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/361/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2023 roku"