artykuł nr 1

Koty wolno żyjące

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi. Koty wolno żyjące pełnią ważną rolę i są elementem ekosystemu wiejskiego, którego obecność zapobiega występowaniu gradacji gryzoni. Koty wolno żyjące nie mogą być zatem traktowane jako typowe zwierzęta bezdomne, które należy wyłapywać i umieszczać w schronisku (za wyjątkiem sytuacji szczególnych jak w przypadku zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, chorych lub rannych, które trwale lub czasowo utraciły zdolność do samodzielnej egzystencji w miejscu dotychczasowego występowania), gdyż powoduje to niekorzystne procesy w ekosystemie, a samym zwierzętom - nieprzystosowanym do życia w niewoli - przysparza niepotrzebnego cierpienia. Zwierzętom tym należy zatem w pierwszej kolejności zapewnić opiekę w miejscu ich bytowania, a gdy ich samodzielna egzystencja nie jest możliwa, umieszczać w schronisku - trwale lub na okres potrzebny do ich powrotu do pełnej sprawności (rekonwalescencji) umożliwiającej ich powrót w pierwotne miejsce bytowania.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:

  • ustalenie miejsc, w których przebywają wolno żyjące koty,
  • zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów poprzez zakup karmy (jeżeli zajdzie tak potrzeba),
  • przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji.