artykuł nr 46

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid 17, 18, 23, 24 oraz 25 obręb Widawka, gm. Kodrąb"

artykuł nr 47

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. KODRĄB, na terenie działki nr ew. 440 i 442 w m. Kodrąb, o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania"

artykuł nr 48

Sprostowanie obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

artykuł nr 49

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów (od drogi krajowej nr 42 do granicy Gminy Radomsko) na działkach ewidencyjnych nr 276 i 280 w obrębie Konradów"

artykuł nr 50

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. KODRĄB, na terenie działki nr ew. 440 i 442 w m. Kodrąb, o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania"