artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej Moczydła - Kolonia Zakrzew nr 112261E dł. 1300 m na działkach ewid. nr 414 i 430 w obrębie 0019 Zakrzew Wielki

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gosławice o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewidencyjnym 1136, 1137 w miejscowości Frachowiec w obrębie geodezyjnym Gosławice

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko