artykuł nr 21

UCHWAŁA NR LVII/383/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR LVI/382/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/377/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodrębie

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR LVI/381/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 lipca 2023 r. dotyczącej podjęcia działań naprawczych zapobiegających zaśmiecaniu otaczającego nas krajobrazu

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR LVI/380/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR LVI/379/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023-2037