artykuł nr 21

UCHWAŁA NR L/357/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/351/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kodrąb

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR L/356/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 rok

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR L/355/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR L/354/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XLIX/353/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037