artykuł nr 16

UCHWAŁA NR LIX/388/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Kodrąb na lata 2023-2037

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR LIX/387/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR LVIII/386/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Kodrąb na lata 2023-2037

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR LVIII/385/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR LVII/384/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023-2037