artykuł nr 16

UCHWAŁA NR L/362/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLII/276/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR L/361/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2023 roku"

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR L/360/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR L/359/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych na terenie gminy Kodrąb

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR L/358/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb