artykuł nr 11

UCHWAŁA NR LII/367/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR LII/366/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR LI/365/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR LI/364/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR LI/363/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego