artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LI/365/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR LI/364/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR LI/363/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR L/362/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLII/276/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR L/361/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2023 roku"