artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 23.06.2023 r.

 

Nr GPI.6733.5.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.5.2023 z dnia 23.06.2023 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kodrębie na części działek  ewidencyjnych Nr 724/2 i 946/2 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

  z up.Wójta

Lidia Sznelińska

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 31.05.2023 r.

Nr GPI.6733.4.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.4.2023 z dnia 31.05.2023 r. w zakresie budowy elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Kodrębie na działkach Nr ewid. Nr 789/8, 789/16, 789/18 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 Z up. Wójta

mgr Lidia Sznelińska

 SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 05.05.2023 r.

Nr GPI.6733.6.Z.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.6.Z.2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Kodrębie na działkach nr ewid. 789/8, 789/16, 789/18 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

z up. Wójta

Lidia Sznelińska

otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 04.04.2023 r.

 

Nr GPI.6733.5.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.5.Z.2023 z dnia 04.04.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej o średnicy ? 90 do ? 160 na części działek o nr ewid. 724/2 i 946/1 (obręb Kodrąb).

   W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Z up. Wójta

mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 29.03.2023 r.

 

Nr GPI.6733.4.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak:  GPI.6733.4.Z.2023 z dnia 28.03.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Florentynów (od drogi krajowej nr 42 do granicy gminy Radomsko) na działkach nr ewid. 276 i 280 (obręb Konradów).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Z up. Wójta

   mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Florentynów
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a