artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 89/2023 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego