artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 25.03.2022 r.

 

Nr GPI.6733.4.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym znak: GPI.6733.4.2022 z dnia 25.03.2022 r. w zakresie planowanej zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą na działkach położonych przy ul. Wincentego Witosa w Kodrębie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1115, 1116, 1117 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

  z. up. Wójta

Sekretarz Gminy Kodrąb

 Lidia Sznelińska

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 21.03.2022 r.

Nr GPI.6733.3.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym znak: GPI.6733.3.2022 z dnia 18.03.2022 r. w zakresie planowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 370/2, 222/1, 411 (obręb Dmenin).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Kodrąb

 Bożena Krawczyk

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Dmenin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 15.03.2022 r.

 

Nr GPI.6733.4.Z.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak:  GPI.6733.4.Z.2022 z dnia 15.03.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą na działkach położonych przy ul. Wincentego Witosa w Kodrębie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1115, 1116, 1117 (obręb Kodrąb).  

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 10.03.2022 r.

 

Nr GPI.6733.2.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym znak: GPI.6733.2.2022 z dnia 10.03.2022 r. w zakresie planowanej budowy drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1160, 210/10 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji  i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Kodrąb

  Bożena Krawczyk

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 09.03.2022 r.

 

Nr GPI.6733.1.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym znak: GPI.6733.1.2022 z dnia 09.03.2022 r. w zakresie planowanej budowy sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie  na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 781, 946/2, 787/4 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Kodrąb

  Bożena Krawczyk

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a