artykuł nr 16

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno) obejmującego działkę ewidencyjną nr 53 (obręb Żęcin - Zalesie)

artykuł nr 17

Dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Dziepółć) o łącznej mocy do 14 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną

artykuł nr 18

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 542 w obrębie Lipowczyce, gmina Kodrąb

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE"

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 542 w obrębie Lipowczyce, gmina Kodrąb