artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

artykuł nr 2

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec (od ul. Parkowej do przebudowanej drogi w kier. m. Hamborowa) na działce nr 211 w obrębie Kodrąb"

artykuł nr 3

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: ,,Instalacja do przetwórstwa owoców i warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 Mg/rok oraz instalacji do pakowania produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 Mg/rok” zlokalizowanego w gm. Kodrąb na działce o nr ewidencyjnej 116/1, 116/2, 116/6 obręb Łagiewniki

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice

artykuł nr 5

Dotyczy realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno) obejmującego działkę ewidencyjną nr 53 (obręb Żęcin - Zalesie)