artykuł nr 1

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno) obejmującego działkę ewidencyjną nr 53 (obręb Żęcin - Zalesie)

artykuł nr 2

Dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Dziepółć) o łącznej mocy do 14 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną

artykuł nr 3

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 542 w obrębie Lipowczyce, gmina Kodrąb

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE"

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 542 w obrębie Lipowczyce, gmina Kodrąb