artykuł nr 1

dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kodrąb o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewidencyjnym 637 w obrębie geodezyjnym Kodrąb w miejscowości Kodrąb

artykuł nr 2

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 27 MW na działce ewidencyjnej numer 1051, obręb Kodrąb, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie"

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, realizacja przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kodrąb o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewidencyjnym 637 w obrębie geodezyjnym Kodrąb

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 27 MW na działce ewidencyjnej numer 1051, obręb Kodrąb, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie"

artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie