artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie działki numer ewidencyjny 279 obręb Kodrąb, Gmina Kodrąb

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 05.04.2022, dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Dziepółć) o łącznej mocy do 14 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną

artykuł nr 23

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce) zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE"

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie działki numer ewidencyjny 279 obręb Kodrąb, Gmina Kodrąb