artykuł nr 1

Dotyczy realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w Zalesiu (odc. od drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno) obejmującego działkę ewidencyjną nr 53 (obręb Żęcin - Zalesie)

artykuł nr 2

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kodrąb o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewidencyjnym 637 w obrębie geodezyjnym Kodrąb

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE"

artykuł nr 4

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 159 położonej w obrębie Żęcin - Zalesie, gmina Kodrąb

artykuł nr 5

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji rzeźni rolniczej o małej zdolności produkcyjnej na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Żencin 1A gm. Kodrąb na części działek o nr ewid. gr. 313 i 314 obręb Lipowczyce, gmina Kodrąb