artykuł nr 46

Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok