artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie, ul. Leśna 2

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych