artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego