artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb