artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE Nr 59/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także do wydawania decyzji w tych sprawach