artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 66/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 20.10. 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzania wyboru sołtysa w sołectwie Zakrzew

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb