artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 66/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 20.10. 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzania wyboru sołtysa w sołectwie Zakrzew

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok