artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kodrąb

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie, prowadzonej przez Gminę Kodrąb

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 14 /2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie