artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany cennika na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb