artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XLI/305/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XLI/304/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR XLI/303/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR XLI/302/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR XLI/301/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2022 roku