artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XLII/310/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia do zasobów dróg gminnych części drogi krajowej nr 42 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, dotyczącego określenia zasad przejęcia do zasobów dróg gminnych odcinka drogi krajowej nr 42

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR XLII/309/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 - 2035

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR XLII/308/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XLI/307/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/233/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XLI/306/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia