artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XLII/315/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/280/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ,"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2022 roku"

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XLII/314/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/254/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XLII/313/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XLII/312/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XLII/311/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb