artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIII/316/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLII/315/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/280/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ,"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2022 roku"

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLII/314/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIX/254/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLII/313/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLII/312/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy