artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XL/297/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2022/2023

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XL/296/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XL/295/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2021 rok

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XL/294/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022-2035

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XL/293/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok