artykuł nr 1

Informacja o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

RUSZYŁA CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania.

Informacje o źródłach ciepła używanych na obszarze naszego kraju, wskażą rejony wciąż zagrożone dużym zanieczyszczeniem powietrza. Przestarzałe technologiczne urządzenia grzewcze emitują do atmosfery duże ilości zanieczyszczeń. Jest to tak zwana niska emisja - bardzo groźna dla naszego zdrowia. Dlatego należy ją zdecydowanie ograniczyć.

  W przypadku budynków już istniejących na złożenie deklaracji mamy 1 rok (od 1 lipca 2021 roku).

  W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie, tj. po 1 lipca 2021 roku, właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Należy zgłosić wszystkie źródła ciepła używane w danym domu.

Zgłoszenie źródła ciepła właściciele nieruchomości czy zarządcy mogą zrobić na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet;

Żeby zgłosić źródło ciepła drogą elektroniczną, należy wejść na stronę zone.gunb.gov.pl, pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełnić. Następnie należy go podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

  • w formie papierowej;

Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji przez internet istnieje możliwość złożenia jej   w formie papierowej. Deklarację składamy osobiście w urzędzie gminy albo listownie.

Urzędnik wprowadzi dane do systemu na podstawie złożonej deklaracji.

Odpowiedni druk deklaracji można pobrać w urzędzie gminy lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kodrębie (w załączniku).